Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASPERSKI

Aktualność danych:

GASPERSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GASPERSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASPERSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie6 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).