Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASS

Aktualność danych:

GASS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

65

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie19 mężczyzn, 33 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).