Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAST

Aktualność danych:

GAST – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (28 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

54

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAST w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie17 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).