Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASTOŁ

Aktualność danych:

GASTOŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 429 osób, z czego:

234

kobiety

195

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2732. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2746. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASTOŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie87 mężczyzn, 93 kobiety

  • mazowieckie86 mężczyzn, 103 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: