Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASTOŁEK

Aktualność danych:

GASTOŁEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

63

kobiety

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.4.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASTOŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).