Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZ

Aktualność danych:

GASZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (332 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 629 osób, z czego:

326

kobiet

303

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2638. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • opolskie51 mężczyzn, 57 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie160 mężczyzn, 172 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).