Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZCZYŃSKA

Aktualność danych:

GASZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to GASZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie47 kobiet

  • podlaskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • wielkopolskie30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).