Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZCZYK

Aktualność danych:

GASZCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (266 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 330 osób, z czego:

153

kobiety

177

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2764. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie148 mężczyzn, 118 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).