Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZEK

Aktualność danych:

GASZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

104

kobiety

104

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie40 mężczyzn, 39 kobiet

  • wielkopolskie34 mężczyzn, 39 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).