Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZEWSKA

Aktualność danych:

GASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 284 osoby, z czego:

284

kobiety

Męska forma nazwiska to GASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2682. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 kobiet

 • lubelskie29 kobiet

 • łódzkie72 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie53 kobiety

 • opolskie4 kobiety

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: