Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZEWSKI

Aktualność danych:

GASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

283

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2658. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie32 mężczyzn

 • lubelskie33 mężczyzn

 • lubuskie4 mężczyzn

 • łódzkie86 mężczyzn

 • małopolskie2 mężczyzn

 • mazowieckie56 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • świętokrzyskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie7 mężczyzn

 • zachodniopomorskie18 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: