Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GASZYŃSKA

Aktualność danych:

GASZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (42 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

246

kobiet

Męska forma nazwiska to GASZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2720. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GASZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie42 kobiety

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie17 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie11 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie36 kobiet

 • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: