Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATKOWSKA

Aktualność danych:

GATKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (42 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to GATKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2798. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • łódzkie15 kobiet

  • mazowieckie15 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • świętokrzyskie42 kobiety

  • wielkopolskie39 kobiet

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).