Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATKOWSKI

Aktualność danych:

GATKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

146

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GATKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2795. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie40 mężczyzn

  • wielkopolskie34 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).