Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATNAR

Aktualność danych:

GATNAR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (302 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 375 osób, z czego:

198

kobiet

177

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2764. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATNAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie145 mężczyzn, 157 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).