Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATNIEJEWSKI

Aktualność danych:

GATNIEJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

2

kobiety

68

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GATNIEJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATNIEJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie47 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).