Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATYS

Aktualność danych:

GATYS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (153 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

118

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie79 mężczyzn, 74 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).