Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GATZ

Aktualność danych:

GATZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 284 osoby, z czego:

152

kobiety

132

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GATZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie51 mężczyzn, 49 kobiet

  • pomorskie52 mężczyzn, 62 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).