Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAUDA

Aktualność danych:

GAUDA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

28

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAUDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: