Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAUDEN

Aktualność danych:

GAUDEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (148 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

145

kobiet

153

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2788. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAUDEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • wielkopolskie76 mężczyzn, 72 kobiety

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).