Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAUL

Aktualność danych:

GAUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

89

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn, 16 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).