Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAUST

Aktualność danych:

GAUST – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

10

kobiet

5

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAUST w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).