Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAVRYLENKO

Aktualność danych:

GAVRYLENKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie zachodniopomorskim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

18

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAVRYLENKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).