Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEBERT

Aktualność danych:

GEBERT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

72

kobiety

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEBERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie20 mężczyzn, 18 kobiet

  • podlaskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie17 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).