Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEBHARDT

Aktualność danych:

GEBHARDT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 92 osoby, z czego:

60

kobiet

32

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2909. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEBHARDT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: