Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEBLER

Aktualność danych:

GEBLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 274 osoby, z czego:

141

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2808. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEBLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie23 mężczyzn, 36 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie44 mężczyzn, 41 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).