Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEDIGA

Aktualność danych:

GEDIGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

80

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEDIGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie17 mężczyzn, 30 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).