Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEFERT

Aktualność danych:

GEFERT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (134 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

108

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEFERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie69 mężczyzn, 65 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).