Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEHRKE

Aktualność danych:

GEHRKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 360 osób, z czego:

180

kobiet

180

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEHRKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn, 61 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie25 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 29 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).