Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEIGER

Aktualność danych:

GEIGER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

67

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEIGER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: