Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEJDA

Aktualność danych:

GEJDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

61

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEJDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).