Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEJDEL

Aktualność danych:

GEJDEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

75

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEJDEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podlaskie53 mężczyzn, 57 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).