Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELATA

Aktualność danych:

GELATA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

17

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.61.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELATA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie20 mężczyzn, 16 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).