Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELBERT

Aktualność danych:

GELBERT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

19

kobiet

15

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2926. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELBERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).