Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELDARSKA

Aktualność danych:

GELDARSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to GELDARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELDARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).