Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELDNER

Aktualność danych:

GELDNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

71

kobiet

65

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELDNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).