Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELECIŃSKA

Aktualność danych:

GELECIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

kobiet

Męska forma nazwiska to GELECIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELECIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).