Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELLER

Aktualność danych:

GELLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

113

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie26 mężczyzn, 27 kobiet

  • opolskie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie14 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: