Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GELMUDA

Aktualność danych:

GELMUDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

57

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GELMUDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie44 mężczyzn, 35 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).