Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBAL

Aktualność danych:

GEMBAL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 277 osób, z czego:

127

kobiet

150

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie62 mężczyzn, 52 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie33 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).