Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBALSKI

Aktualność danych:

GEMBALSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GEMBALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).