Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBARA

Aktualność danych:

GEMBARA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (224 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 530 osób, z czego:

256

kobiet

274

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2710. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2667. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie67 mężczyzn, 65 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie126 mężczyzn, 98 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).