Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBAROWSKA

Aktualność danych:

GEMBAROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to GEMBAROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBAROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie14 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie25 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).