Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBARZEWSKI

Aktualność danych:

GEMBARZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GEMBARZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBARZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • małopolskie6 mężczyzn

  • mazowieckie19 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).