Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBIAK

Aktualność danych:

GEMBIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (140 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

150

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2808. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie20 mężczyzn, 21 kobiet

  • wielkopolskie64 mężczyzn, 76 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).