Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBICKA

Aktualność danych:

GEMBICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

185

kobiet

Męska forma nazwiska to GEMBICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie29 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie7 kobiet

 • mazowieckie27 kobiet

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).