Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBICKI

Aktualność danych:

GEMBICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

3

kobiety

208

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GEMBICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2733. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn

 • lubuskie10 mężczyzn

 • łódzkie9 mężczyzn

 • mazowieckie28 mężczyzn

 • podlaskie19 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn

 • śląskie21 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn

 • wielkopolskie17 mężczyzn

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).