Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMBSKA

Aktualność danych:

GEMBSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

kobiety

Męska forma nazwiska to GEMBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie7 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).