Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMRA

Aktualność danych:

GEMRA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

77

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie34 mężczyzn, 32 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).