Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GEMSKA

Aktualność danych:

GEMSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to GEMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GEMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).